Seminarioan zegoela "339 apaizen idazkia"

Herria: Durango

Gaia: Eliza

Elkarrizketatua: Imanol Olabarria Bengoa